x

Akademia młodych inżynierów praktyków BARWA SYSTEM

24/01/2022

Powołujemy do życia „Akademię młodych inżynierów praktyków BARWA SYSTEM”.

Na samym finiszu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę o wzajemnej współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, tym samym powołujemy do życia „Akademię młodych inżynierów praktyków BARWA SYSTEM”.

 

Podstawowym założeniem akademii jest:
Wraz z Wydziałem Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, czerpiąc z jego wiedzy, kadry świetnych dydaktyków oraz posiadanych narzędzi i laboratoriów, przygotowanie młodego inżyniera do zawodu. Zaszczepienie pasji, przekucie zainteresowań oraz inżynierskiej ciekawości w doświadczenie. Chcemy wspólnie kształcić inżynierów wchodzących na rynek pracy z wiedzą teoretyczną i podstawami wiedzy praktycznej (uzyskanymi na studiach) oraz rozszerzoną wiedzą praktyczną i zdobytym doświadczeniem uzyskanym we współpracy z komercyjną firmą produkcyjną.

 

Nie byłoby to możliwe bez otwartości i wizjonerstwa władz wydziału, w szczególności Pana Prodziekana ds. studenckich WNT dr inż. Jerzego Domańskiego.

Zaczynamy współpracę: BARWA SYSTEM – UWM, UWM – BARWA SYSTEM, wiemy że wiedza i szczęście to jedyne rzeczy, które się mnożą jeżeli się nimi dzieli!